Editörler ve Kurullar

Genel Yayın Yönetmeni - Editör

  1. Yard. Doç. Dr. Meltem Kayıran, Ankara Üniversitesi, SBF, Maliye Bölümü

Editör Yardımcıları

  1. Dr. Araş. Gör. Recep Aydın, Hitit Üniversitesi-İİBF-SBKY, Türkiye

Yazı İşleri Müdürü

  1. Yard. Doç. Dr. Esra Sarıoğlu, Ankara Üniversitesi, SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü


Mülkiye Dergisi: Mülkiyeliler Birliği Konur Sokak No. 1, Kızılay - ANKARA, TÜRKİYE. Tel: +90 312 4185572; Faks: +90 312 4191373; mulkiyedergisi@mulkiye.org.tr / Mülkiye Dergisi, Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Yayın Organı'dır.